Sorterer for rognkjeksyngel og smolt

Fungerer på alle typer fisk, men er spesielt utviklet for å håndtere sleipe og klebende fiskeslag, og med fokus på rognkjeksens spesielle egenskaper til å suge seg fast i alle overflater.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.
Kategorier: , ,