Andre tjenester

Laserskjering

Melbu Systems kan levere laserskjærte plater i rustfrittstål, stål og aluminium. Vi kan skjære tykkelser på 25mm i stål og rustfritt stål og 15mm på aluminium.

Ta kontakt for leveranser og pris.

Fysisk og digital plombering av styreskap

Vi er behjelpelig med fysisk plombering av el- og styreskap til f.eks. veiesystemer og veiesiloer.

Våre styresystemer kan leveres med ekstern tilgang for oss. På denne måten kan vi raskere feilsøke og gjøre ønskelige endringer i programkode. Når en slik løsning er på plass i et veiesystem, så er det krav om digital plombering.

Melbu Systems AS leverer både fysisk plombering og digital plombering, som begge vil være etter Justervesenets krav om plombering. Vi er også behjelpelig med veiledning på Justervesenets «Dine sider». Her kan vi melde plombebrudd, registrere nye instrumenter og plombenummer.

 

Utleie av kompetanse og arbeidskraft

Arbeidskraft

Melbu Systems har kompetanse og ekspertise gjennom industrimekanikere og automasjon. Vi kan bidra med sveising, bytte av deler, sammenstilling og montasjer, kobling av kabler og ledninger, og programmering.

Samsvarserklæringer og gjennomgang av maskiner

Når maskiner endres ut fra sin originale tilstand skal den samsvarserklæres på nytt. Melbu Systems kan ikke samsvarserklære andre maskiner enn våre egne, eller de vi har gjort modifikasjoner på. Vi kan derimot komme med råd og tips på hva som må være på plass før og etter endringen, hjelpe til med gjennomgang av delelister, og hvilke krav som stilles når noe skal samsvarserklæres.