Produktutvikling

Artsbestemmelse og vektestimering av fisk

Flere av våre fartøykunder ønsker nye løsninger for å vurdere fiskefangsten utfra art og vekt, blant annet for føring i fangstdagbok. Vi forsøker nå å utvikle utstyr og programvare for å løse denne utfordringa.


Gjennom EU-prosjektet SMARTFISH H2020 utvikles det en scanner, som så langt har gitt gode testresultater. Det er testet bl.a. på torsk og sei. Gjenstående arbeid er å samle inn data på resterende arter (hyse, uer, lange, etc.) som skal identifiseres, samt verifisering av driftssikkerhet over lengre tid.

Les mer om «SMARTFISH H2020» her

Automatisk sortering, telling og vektestimering av levende torsk

Dette prosjektet har fått støtte gjennom FHF, og utvikles i samarbeid med SINTEF Ocean, Gunnar Klo, Egga Utvikling og NOFIMA.

Det er foreløpig gjort en test på levende torsk. Testen ga veldig gode resultater på totalvekt og antall fisk, mens det jobbes videre med å forbedre vektestimering på individnivå.


Les mer om «Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk» her.

Automatisert tine- og lagringsprosess for fisk med temperaturregulering

Det er installert et anlegg for tine- og lagringstanker hos kunde. Anlegget er i drift, og fungerer utmerket.

Dette prosjektet ble godkjent for SkatteFUNN i 2020.

Noen av de viktigste resultatene i prosjektet var følgende:

Det er utviklet et strømlinjeformet tine- og lagringssystem for isblokker med fisk. Systemet kan også brukes til lagring og fordeling av fersk fisk. Igangkjøring og innstillinger for systemene gjøres på touch-skjermer.


Delsystemet for tining består av vanntanker hvor isblokker automatisk blir fordelt og tinet. Det har en kapasitet på 4 tonn pr. tank. Transport av tinet fisk fra tinedelen til lagringsdelen gjøres ved hjelp av fluidmekanikk gjennom rørsystem.


Delsystemet for lagring består av vanntanker hvor tinet (eller fersk) fisk blir automatisk fordelt. Det har en kapasitet på 6 tonn pr. tank. Transport fisk ut av lagringsdel til videre prosessering gjøres ved hjelp av fluidmekanikken gjennom rørsystem.