Prosjektering og engineering

For å kunne levere et produkt eller en komplett linje, som fullt ut tilfredsstiller kundes behov, er det viktig å basere dette på en situasjons- og behovsanalyse.

Dette gjennomføres i tett samarbeid mellom kunden, våre selgere og vår tekniske avdeling. Vi ser det som en stor fordel å komme inn i en tidlig fase av planleggingen, slik at vår erfaring fra andre anlegg kan vurderes og eventuelt benyttes.
Neste fase er å utarbeide tegning eller layout som presenteres for kunden. Først når kunden er tilfreds med den prosjekterte løsningen er tiden inne for å utarbeide tilbud og spesifikasjon.

Velger kunden å benytte vår løsning vil vår tekniske avdeling konstruere de komponentene som ikke er standard og lage produksjonsunderlag for produksjonen av utstyret. Videre vil man starte planleggingen av gjennomføringen av prosjektet inkludert eventuell montasje, igangkjøring og opplæring.

Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende samtale!