Sløyelinje

Sløyelinje brukes til fisk som er for stor eller av andre grunner ikke kan sløyes i sløyemaskin.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.