Nødstoppoversikt

System som gir en oversikt over nødstoppknapper som er aktivert i anlegget.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.