Fiskepumpe

Fiskepumpen er vannfylt til enhver tid, og fisken transporteres skånsomt ved sirkulasjon av vann. Pumpen kan brukes til de fleste typer fisk og til alle fiskestørrelser, fra yngel til slaktefisk.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.