CatchScanner

Fiskescanner som bestemmer art, estimerer vekt og lengde. Scanneren kan mates med en og en fisk eller samfengt (flere fisk samtidig) så lenge fiskene ikke ligger dekker hverandre betydelig.

Scannedata vil være grunnlaget som kan si noe om totalt antall fisk og totalvekt pr. art. Man vil også kunne se fordeling av fisk i forskjellige vektklasser innenfor hver enkelt art.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.