Besøk av 1. nestleder i energi og miljøkomiteen

Mandag fikk vi besøk av Espen Barth Eide, 1. nestleder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

I tillegg til Barth Eide kom også Jakob Normann Jacobsen (leder i Hadsel AP), Gaute Whal (nestleder på senter for oljevern og marint miljø), Ann-Helen Ernstsen (direktør for senter for oljevern og marint miljø) og Siv Dagny Aasvik (ordfører i Hadsel).

Det ble holdt et møte hvor deltagerne blant annet fortalte om Senter for oljevern og marint miljø og hva de jobber med, samt tanker om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. De fikk også se hva vi jobber med, og til slutt fikk deltagerne en omvisning i våre lokaler.

Einar Roger Pettersen (t.h.) viser Barth Eide og Aasvik rundt i produksjonslokalene. (Foto: Tor Johannes Jensen, Bladet Vesterålen)
Einar Roger Pettersen (t.h.) viser Barth Eide og Aasvik rundt i produksjonslokalene. (Foto: Tor Johannes Jensen, Bladet Vesterålen)
Einar Roger Pettersen (t.h.) viser Barth Eide og Aasvik rundt i produksjonslokalene. (Foto: Tor Johannes Jensen, Bladet Vesterålen)