Lokal lærling i Vesteraalens Avis

I torsdagens utgave (20. des) av Vesteraalens Avis kunne man lese om vår lærlig, Trym Eide fra Melbu. Vi gjengir innholdet, som er skrevet av Marit Bjørkheim.

– Jeg har lyst til å jobbe med noe praktisk

Trym Eide valgte å gå et litt annerlede lærlingløp, med ett år på skole og tre år ute i lærebedrift. Han stortrives som lærling hos Melbu Systems.

– Jeg har vært lærling i fire måneder. Det var mange tilfeldigheter som gjorde at jeg søkte om lærlingplass her. Jeg fikk vite om at Melbu Systems var en mulighet gjennom Teknikk og industriell produksjon (TIP) når vi skulle velge hvor vi ville ha utplassering, forklarer Trym Eide som også bor på Melbu.

Sveiser: Hos Melbu Systems får Trym Eide være med å lage utstyr fra tegning til ferdig produkt. Det innebærer ofte å sveise, klippe og knekke deler som trengs for å lage produktet. Foto: Marit Bjørkheim.

Glad i å lage ting
I dag har Melbu kun tilbud om Teknikk og industriell produksjon Vg1 og Kjøretøy Vg2 på TIP-linja, mens resten av linja er flyttet til Svolvær. Eide hadde ikke lyst til å flytte, og etter en samtale med administrerende direktør Einar Roger Pettersen fikk han lærlingplass hos Melbu Systems som industrimekaniker. Det angrer han ikke på.
– Grunnen til at jeg ville gå TIP var at jeg har lyst til å gjøre noe praktisk med hendene og kroppen. Jeg har også interesse for å lage ting. Jeg trivdes veldig godt på TIP, og det var litt likt som her. Det har også gjort at interessen min har vokst, sier Eide.
Melbu Systems produserer prosessutstyr til blant annet fiskeoppdrett og fiskeanlegg.
– Jeg får tegninger over ting som skal lages, og lager dem fra start til slutt. Jeg gjør alt som det innebærer, som blant annet sveising, knekking og klipping, forklarer Eide.

Lærer mye
Han forteller at overgangen fra å gå på skole til å være ute i en lærebedrift var stor, men overkommelig.
– Jeg liker å se at det går fremover, at jeg blir mer selvstendig og at jeg har mulighet til å utvikle meg selv. I tillegg får jeg jobbe som en vanlig fagarbeider, selv om jeg ikke har fagbrevet ennå, sier Eide.
Grunnen til at han valgte å gå TIP er fordi han synes at det er en veldig generell utdanning som gir han mulighet til å jobbe på mange forskjellige steder, og at det ikke er et yrke som kommer til å dø ut.
– Vi har reiser hvor vi drar rundt og jobber på fiskemottak og sånt. Der henter jeg mye læring og får litt variasjon i jobben, sier Eide.