Automatisk regulering av vannivå

I forrige uke monterte vi system for automatisk regulering av vannivået i mottaksbulkløfteren til Oldervik Fiskeindustri AS.

Systemet (MS BulkControl) kan brukes på bulkløftere og tanker. Gjennom en touch-skjerm kan man styre tømming og fylling, både automatisk og manuelt.

Les mer om MS BulkControl.

Videoen viser automatisk styring av ventilen som tømmer vann fra bulkløfteren