Automasjonsblogg: #3 Global mangel på komponenter

Over hele verden opplever man stor mangel på komponenter, og særlig mikroprosessorer. De fleste bransjene er påvirket av dette, men særlig bilprodusentene, teknologiselskapene og industrisektoren er sterkt påvirket av situasjonen.

Kombinasjonen av pandemi med tilhørende redusert arbeidskapasitet globalt og økt behov for teknisk utstyr til hjemmekontor, sammen med dårlig tilgang på energi og rent vann har ført til mangel på mikroprosessorer. På toppen av det hele har pandemien ført til store etterslep i transportsektoren, hvor blant annet fraktcontainere har hopet seg opp i Europa og ikke ble returnert til Asia, hvor en stor andel av produksjonen foregår.

Private forbrukere har merket dette gjennom svært lange leveringstider på for eksempel nye biler og forbrukerelektronikk som PCer og spillkonsoller.

Industrien er også sterkt berørt av situasjonen, særlig med svært lang leveringstid og høyere priser. Grunnleggende industrielle komponenter som vanligvis er hyllevare, slik som PLSer, frekvensomformere og lignende kan nå ha en estimert leveringstid på mellom et halvt og ett år, og mange leverandører tør ikke å estimere leveringstid i det hele tatt.

Foreløpig ser situasjonen ut til å vedvare. Det beste vi kan gjøre er å planlegge langt frem og være tålmodig.

Foto: CristianIS/Pixabay.com