Automasjonsblogg: #2 Forkortelser

I det norske språket, både skriftlig og muntlig, florerer det av engelske uttrykk og forkortelser. Her lister vi opp våre mest brukte forkortelser, og forhåpentligvis kan dette gi deg som leser ekstra forståelse. Vi har gjort vår egen kategorisering, og noen vil kunne passe inn under flere.

Våre vanligste

PLS/PLC – Programmerbar Logisk Styreenhet / Programmable Logic Controller

HMI – Human-Machine Interface

GUI – Graphical User Interface

I/O – Input/Output

DIO – Digital Input Ouput

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition

PID – Proporsjonal, Integrasjon, Derivasjon

NO – Normally Open

NC – Normally Closed

MAC – Media Access Control

SD – Sentral Driftskontroll

industrielle dataPRotokoller

OPC-UA – Open Platform Communications – Unified Architecture

EtherCAT – Ethernet for Control Automation Technology

FINS – Factory Interface Network Service

CIP – Common Industrial Protocol

Elektrisitet

Vout – Voltage out

Vin – Voltage in

VDC – Volts of Direct Current

COM – Common terminal

IT og nettverk

IP – Internet Protocol

WWW – World Wide Web

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

API – Application Programming Interface

CPU – Central Processing Unit

RAM – Random Access Memory

LAN – Local Area Network

WAN – Wide Area of Network

WLAN – Wireless Local Area Network

kjente og standardiserte enhetsforkortelser

A –  Ampere

kW – kiloWatt

Hz – Hertz

I det norske språket, både skriftlig og muntlig, florerer det av engelske uttrykk og forkortelser. Her lister vi opp våre mest brukte forkortelser, og forhåpentligvis kan dette gi deg som leser ekstra forståelse. Vi har gjort vår egen kategorisering, og noen vil kunne passe inn under flere.