Fremtidens kjøpestasjon – Norway Seafoods Båtsfjord

Det overordnede målet for fabrikken i Båtsfjord var en optimalisering av driften til kjøpestasjonen, og utbedring av fiskekvalitet til pakking og filetproduksjon.

På mottaket skulle små og store båter kunne levere 20-25 tonn i timen, og man måtte kunne håndtere to typer råstoff til en hver tid.

Se bilder fra Norway Seafoods Båtsfjord under.