Info rundt COVID-19 utbrudd

Vi i Melbu Systems, og resten av kommunen, er nå inne i et smitteutbrudd med COVID-19. Alle ansatte hos Melbu Systems er testet. Fem av våre ansatte har de to siste dagene testet positivt for korona. Det vil samtidig si at de resterende ansatte har testet negativt.

Vi ønsker å understreke at vi tar situasjonen på største alvor. Det pågår god og konstruktiv dialog med lokale smittevernmyndigheter, og vi følger alle deres anbefalinger for å slå ned utbruddet på best mulig måte.

Alle våre ansatte har karantene til og med tirsdag (minimum), men vi har samtidig dialog med kunder og samarbeidspartnere over telefon og e-post.