Fysisk og digital plombering

Vi gjennomførte nylig et oppdrag fra en kunde på fysisk og digital plombering. I dette tilfellet var det, basert på en rapport fra Justervesenet, krav om retting av avvik i forbindelse med inn- og utveiing av fisk for kjøp og salg.

Prosjektet innebar fysisk plombering av flere styreskap, samt en automatisk og digital plombering/teller for tilkobling til styresystemet gjennom ekstern tilgang/internett. I tillegg ble plombenummerene meldt inn til Justervesenet av oss.

Dersom du har veie- eller styresystemer som har behov for plombering, så kan vi gi veiledning og råd og gjennomføre plomering slik at systemet ditt blir godkjent.

Ta kontakt dersom du ønsker å diskutere saken din eller trenger hjelp.

Digital plombering på touch-skjerm for styresystem