Fabrikk på nye «Vikanøy»

Når nye “Vikanøy” er ferdigbygget og levert i utgangen av 2020 skal Melbu Systems levere fabrikk til fiskefartøyet.

Melbu Systems AS har nylig inngått avtale med Havbør AS i Bø om levering av fabrikk på nye “Vikanøy”. Båten blir 44,2 meter lang, og utrustes for å kunne fangste med både not og snurrevad. 

«Vikanøy» hører til i Vesterålen, nærmere bestemt Straumsjøen, Bø i Vesterålen. Fartøyet fisker i hovedsak etter NVG Sild, Nordsjøsild, Makrell, Sei, Hyse og Torsk.