Årets Bedrift 2020

I oktober 2020 ble vi kåret til «Årets bedrift» i 2020 av Hadsel Næringsforening. Dette er vi stolte av! Under kan du lese begrunnelsen for prisen.

VINNEREN AV ÅRETS BEDRIFT I HADSEL 2020 ER EN BEDRIFT SOM HELE TIDEN JOBBER FOR Å UTVIKLE SEG OG SINE PRODUKTER. BEDRIFTEN HAR HISTORISKE RØTTER, MEN FREMSTÅR I DAG SOM EN MODERNE OG INNOVATIV BEDRIFT, SOM HAR FUNNET SIN NISJE SOM EN LEVERANDØR AV UTSTYR OG LØSNINGER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN.

GJENNOM SAMARBEID MED ANDRE BEDRIFTER, DELTAKELSE I KLYNGER OG NETTVERK UTVIKLER DE INNOVATIVE LØSNINGER FOR
SINE KUNDER. DET ER EN BEDRIFT SOM TØR Å PRØVE NYTT. BÅDE NYE PRODUKTER OG INNOVASJONER OG SOM STREKKER SEG
LANGT FOR Å TILPASSE SEG SINE KUNDERS BEHOV OG FINNE BEST MULIGE LØSNINGER.

JURYEN HAR LAGT VEKT PÅ BEDRIFTEN SIN INNSTILLING TIL SINE MEDARBEIDERE. SELV OM MYE AV ARBEIDET ER SESONGVARIERT, VELGER MAN FASTE ANSETTELSER SOM GJØR AT ERFARING OG KUNNSKAP BLIR I BEDRIFTEN, OG SOM IGJEN ER ET VIKTIG BIDRAG TIL KONTINUITET, GODE LØSNINGER OG UTVIKLING. BEDRIFTEN SATSER PÅ UNGE FOLK, HAR MANGE LÆRLINGER OG ANSETTER MANGE I SIN FØRSTE STILLING. SAMTIDIG HAR BEDRIFTEN VÆRT FLINK TIL Å TILTREKKE SEG UNGE MENNESKER MED KUNNSKAP OG UTDANNING DE HAR BEHOV FOR. DETTE ER ET VIKTIG BIDRAG I LOKALSAMFUNNET. VINNEREN AV ÅRETS BEDRIFT 2020 HAR OGSÅ VALGT EN MODELL DER DE ANSATTE FÅR TA DEL I EIERSKAPET OG SAMMEN EIER EN STOR DEL AV BEDRIFTEN. DETTE SIKRER EN LANGSIKTIGHET OG ET LOKALT EIERSKAP SOM ER GANSKE UNIKT FOR EN BEDRIFT PÅ DENNE STØRRELSEN.

ÅRETS BEDRIFT I HADSEL 2020 ER GODT SYNLIG MED SITT LOKALT ENGASJEMENT. EN TING ER AT MANGE ANSATTE SELV ER MED PÅ Å PREGE FRITIDSTILBUDENE RIN OM, MEN OGSÅ FORDI DE BIDRAR ØKONOMISK KAN MAN SE LOGOEN TIL ÅRETS BEDRIFT I HELE KOMMUNEN