Kontrakt med Lerøy Norway Seafoods avd. Melbu

Vi har signert kontrakt med Lerøy Norway Seafoods, avdeling Melbu.

I løpet av første halvdel av 2020 skal vi levere tine- og buffertanksystem for fisk med grader fra Valka.

Vi takker for tilliten, og ser frem til samarbeidet!

Tinetanker

Tanker for tining av fisk. Kan leveres i et system ut fra ønsket antall. Tinetankene kan også brukes som en del av et større system med buffertanker.

Kategorier: ,
Les mer

BuffertankerBuffertanker

Tanker for å ha en tilgangsbuffer på fisk. Kan leveres i et system ut fra ønsket antall. Buffertankene kan også brukes som en del av et større system med tinetanker.

Kategorier: ,
Les mer