Velkommen til Melbu Systems!

Velkommen til alle 6.-klassinger og lærere fra Melbu Skole.

Agenda

  1. Presentasjon av Melbu Systems
  2. HTML-kode for nettsider
  3. PLS (Programmerbar Logisk Styreenhet)
  4. Video med forklaring av automasjon (kodet logikk)
  5. Visning av fiskescanner (og kode)
  6. Visning av produksjonslokaler

PRESENTASJON

  • Melbu Systems AS er en ledende leverandør av prosessutstyr i rustfritt stål til næringsmiddelindustrien og da spesielt mot fiskeoppdrett, fiskeindustri og fiskefartøy
  • Vi er 40 ansatte
  • Vi har egen automasjonsavdeling som driver med koding/programmering

Dette er et eksempel på hvordan man veldig enkelt koder en nettside.

HTML-kode

Video