Tag Archives: automasjon

Automasjonsblogg: #4 Et typisk ordrebasert prosjekt på automasjonsavdelingen

I løpet av et år er automasjonsavdelingen innom mange varierte oppgaver. Det kan f.eks. være [...]

Global shortage of electronic components

Over hele verden opplever man stor mangel på komponenter, og særlig mikroprosessorer. De fleste bransjene [...]