Innovator and supplier of process equipment and automation

Melbu Systems is a supplier of process equipment to aquaculture and the fishing industry onboard and onshore 


Product categories

News

Automasjonsblogg: #4 Et typisk ordrebasert prosjekt på automasjonsavdelingen

I løpet av et år er automasjonsavdelingen innom mange varierte oppgaver. Det kan f.eks. være [...]

Global shortage of electronic components

Over hele verden opplever man stor mangel på komponenter, og særlig mikroprosessorer. De fleste bransjene [...]

Automasjonsblogg: #2 Forkortelser

I det norske språket, både skriftlig og muntlig, florerer det av engelske uttrykk og forkortelser. [...]