Melbu Systems Miljøpolicy

Melbu Systems virksomhet og bruk av våre produkter påvirker miljøet lokalt og nasjonalt. Vi vil derfor jobbe systematisk for å redusere denne påvirkningen.

 • Melbu Systems virksomhet og bruk av våre produkter påvirker miljøet lokalt og nasjonalt. Vi vil derfor jobbe systematisk for å redusere denne påvirkningen. (Aktuelle bærekraftsmål i parentes)
 • Melbu Systems vil jobbe for å forbedre miljøprestasjonene i egen virksomhet og etterleve alle aktuelle myndighetskrav (FN8)
 • Melbu Systems skal ta inn miljøhensyn i sine kundeprosjekter, og igjennom dette påvirke kunder til positivt miljøarbeid i sin drift (FN8, FN9, FN17)
 • Melbu Systems skal prioritere gjenbruk og produktutvikling på produkter som har potensiale til positiv miljøpåvirkning (FN9, FN12, FN17)
 • Melbu Systems skal gjennom deltakelse i sine bedriftsnettverk bidra til å spre kunnskap om miljøarbeid, positive holdninger til miljøarbeid og konstruktiv dialog for i felleskap å kunne utvikle framtidige miljøvennlige løsninger (FN9, FN14, FN17)
 • Melbu Systems skal være en positiv kraft i sitt nærmiljø, og søke å holde støy, støv og visuell forurensning på et minimum (FN11, FN12)
 • Melbu Systems fokuserer allerede på mange av FNs bærekraftsmål, og vil jobbe systematisk innenfor flere av disse områdene:
  • FN5 Likestilling
  • FN8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • FN9 Industri, innovasjon og infrastruktur
  • FN11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • FN12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • FN14 Livet i havet
  • FN17 Samarbeid for å nå måla

Vesentlige områder som påvirker klima, miljø og arbeidsmiljø

Virksomheten har laget en egen vesentlighetsanalyse. De områder som har oppnådd høyest vesentlighetsscore er:

TemaområdeAktivitet/vare/tjeneste
ArbeidsmiljøFarlige gasser
ArbeidsmiljøStøy
TransportKjøring til/fra arbeid
AvfallGjenbruk egne produkter
ArbeidsmiljøSykefravær
EnergiStrømforbruk
InnkjøpGass
InnkjøpStål

Våre miljøtiltak 2023-2024

OmrådeTiltak
Helseskadelige gasserInnstramming av regler for bruk av verneutstyr og anskaffelse av bedre verneutstyr.
Innkjøp, leverandørkartleggingKartlegge leverandørene. Dokumentere det arbeidet som gjøres og de planer som foreligger på miljøområdet.
Innkjøp, stålKvalitetssikre dimensjoner. Finne løsning på dokumentasjon på gjenbruksprosjekter.
Innkjøp, gassKlarlegge rutiner, ny innkjøpsrutine. Redusere ståldimensjoner.
Innkjøp kjemikalierLage egen rutine for innhenting av årlig forbruk av kjemikalier.
EnergibrukInnlede samarbeid med energileverandør om plan for målrettede enøk-tiltak.
AvfallBedre merking av sorteringsstasjoner. Årlige oppdateringsmøter med Reno-vest.
Transport, bilkjøringEl-lader installeres på bedriftsparkering.
Sykefravær, likestillingTrivselsagent (evt. komite) utpekes 2023.
  

Melbu Systems AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Melbu Systems AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Melbu Systems i årene fremover.

Se vårt sertifikat for Miljøfyrtårn.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Melbu Systems?

Send forslag til post@melbusystems.no

Har du andre spørsmål om bedriftens miljøarbeid, så ta kontakt på samme adresse!